jueves, 31 de mayo de 2012

Aprenentatges i reflexions dels projectes de millora


APRENENTATGES I REFLEXIONS DEL PROPI PROJECTE DE MILLORA I DEL PROJECTES EXPOSATS PER LES COMPANYES.Després de tenir quasi finalitzat el projecte de millora, juntament amb la seva posada en pràctica, i lexplicació dels diferents projectes que les meves companyes han anat exposant durant les classes de videoconferència, he de dir, que he après moltíssimes coses, sobretot he adquirit moltes idees en quant als temes que poden ser interesants per treballar als centres i a la vegada he ampliat els meus recursos en quant a idees per millorar projectes ja fets, com per exemple el cas del nostre projecte. Ja que encara que la meva companya i jo considerem que ha estat ben treballant quan hem escoltat alguns projectes que partien inicialment de la mateixa temàtica que el nostre, materials reciclats o materials naturals, ens han vingut al cap nombroses propostes que haguéssim pogut fer nosaltres amb el nostre projecte.

A la vegada, he pogut identificar bones practiques dins daquests projectes, ja que com diu el seu nom eren projectes de millora i es tractava de cercar altres estratègies per donar concontinuació projectes ja plantejats al centre o cercar altres vies dintervenció. Per tant, considero que les bones pràctiques han estat en total contacte amb els projectes, degut a que moltes propostes eren proposades amb petits canvis a les inicials i per tant personalment, considero que són petites bones pràctiques que van constituint un gran projecte de millora.

Pel que fa al nostre projecte de millora, he de dir que tant la meva Érika com jo, lhem plantejat partint de les necessitats sentides per les mestres i de la necessitat que tenien de fer un canvi a la seva proposta de reciclatge que ja es treballa a lescola des de fa uns anys. Per això vam voler partir del seu problema , lexcés de joguines de plàstic, i aprofitar el treball de reciclatge i fer un mix. Per tant, vam decidir enfocar el projecte a tot el centre, encara que la `posada en pràctica daquets estaria destinat només a les aules on fèiem pràctiques per tal de facilitar la feina i no perdre hores fora de la nostra aula.

Durant tot el procés de construcció daquest projecte, hem aguat de cercar molta informació en referència a alguns temes, per poder fer totes les parts pertinents a n0aquest projecte. Hem agut de cercar informació sobre el reciclatge, el consumisme, cercar idees de joguines reciclades o pàgines que ens donessin suport a la nostra creativitat, fer una recerca de material... en definitiva, fer una recerca bastant ampliant, ja que sense aquesta recerca era complicat fer una bona contextualització i justificació del nostre projecte, ja que encara que a simple vista no ho sembli, el reciclatge a les escoles és encara un tema molt poc treballat i la informació és bastant reduïda en aquest àmbit.

En quant als obstacles, ens hem trobat alguns dells sobretot a lhora de cercar el material que volíem, de plantejar quin material era ladequat, si els infants havien de participar o no.. la veritat que sobretot a linici aquests obstacles i dilemes han estat continus, però després shan anat solucionant poc a poc, encara que nhan sorgit daltres. Tot i així, hem de dir que la posada en pràctica ha estat un èxit i hem pogut extreure evidencies de lactuació del infants, com ara el tipus de joc que tenen, els coneixements, el grau dimplicació en propostes noves i desconegudes per ells....

Això, ens serà molt útil a lhora de fer lapartat davaluació, ja que creiem que no és el mateix avaluar un projecte que no sha dut a la pràctica a un altra que si sha posat en pràctica, i considerem que això ens dura molt de beneficis.

Finalment, dir que ha estat una experiència molt enriquidora almenys per jo, i espero que també per les nostres companyes, ja que compartir informació és molt enriquidor i ens ajuda a anar formant-nos junts.
No hay comentarios:

Publicar un comentario