jueves, 31 de mayo de 2012

Reflexionem sobre els projectes de millora

Després d'una recerca acurada dels projectes realitzats amb els diferents grups de feina de les illes d'Eivissa,Palma i Menorca, i de les exposicions d'algun d'aquest, a continuació exposaré una reflexió generalitzada de cadascun d'aquest, partint prèviament d'unes preguntes.


Aprenentatges i reflexions dels projectes de millora


APRENENTATGES I REFLEXIONS DEL PROPI PROJECTE DE MILLORA I DEL PROJECTES EXPOSATS PER LES COMPANYES.Després de tenir quasi finalitzat el projecte de millora, juntament amb la seva posada en pràctica, i lexplicació dels diferents projectes que les meves companyes han anat exposant durant les classes de videoconferència, he de dir, que he après moltíssimes coses, sobretot he adquirit moltes idees en quant als temes que poden ser interesants per treballar als centres i a la vegada he ampliat els meus recursos en quant a idees per millorar projectes ja fets, com per exemple el cas del nostre projecte. Ja que encara que la meva companya i jo considerem que ha estat ben treballant quan hem escoltat alguns projectes que partien inicialment de la mateixa temàtica que el nostre, materials reciclats o materials naturals, ens han vingut al cap nombroses propostes que haguéssim pogut fer nosaltres amb el nostre projecte.

A la vegada, he pogut identificar bones practiques dins daquests projectes, ja que com diu el seu nom eren projectes de millora i es tractava de cercar altres estratègies per donar concontinuació projectes ja plantejats al centre o cercar altres vies dintervenció. Per tant, considero que les bones pràctiques han estat en total contacte amb els projectes, degut a que moltes propostes eren proposades amb petits canvis a les inicials i per tant personalment, considero que són petites bones pràctiques que van constituint un gran projecte de millora.

Pel que fa al nostre projecte de millora, he de dir que tant la meva Érika com jo, lhem plantejat partint de les necessitats sentides per les mestres i de la necessitat que tenien de fer un canvi a la seva proposta de reciclatge que ja es treballa a lescola des de fa uns anys. Per això vam voler partir del seu problema , lexcés de joguines de plàstic, i aprofitar el treball de reciclatge i fer un mix. Per tant, vam decidir enfocar el projecte a tot el centre, encara que la `posada en pràctica daquets estaria destinat només a les aules on fèiem pràctiques per tal de facilitar la feina i no perdre hores fora de la nostra aula.

Durant tot el procés de construcció daquest projecte, hem aguat de cercar molta informació en referència a alguns temes, per poder fer totes les parts pertinents a n0aquest projecte. Hem agut de cercar informació sobre el reciclatge, el consumisme, cercar idees de joguines reciclades o pàgines que ens donessin suport a la nostra creativitat, fer una recerca de material... en definitiva, fer una recerca bastant ampliant, ja que sense aquesta recerca era complicat fer una bona contextualització i justificació del nostre projecte, ja que encara que a simple vista no ho sembli, el reciclatge a les escoles és encara un tema molt poc treballat i la informació és bastant reduïda en aquest àmbit.

En quant als obstacles, ens hem trobat alguns dells sobretot a lhora de cercar el material que volíem, de plantejar quin material era ladequat, si els infants havien de participar o no.. la veritat que sobretot a linici aquests obstacles i dilemes han estat continus, però després shan anat solucionant poc a poc, encara que nhan sorgit daltres. Tot i així, hem de dir que la posada en pràctica ha estat un èxit i hem pogut extreure evidencies de lactuació del infants, com ara el tipus de joc que tenen, els coneixements, el grau dimplicació en propostes noves i desconegudes per ells....

Això, ens serà molt útil a lhora de fer lapartat davaluació, ja que creiem que no és el mateix avaluar un projecte que no sha dut a la pràctica a un altra que si sha posat en pràctica, i considerem que això ens dura molt de beneficis.

Finalment, dir que ha estat una experiència molt enriquidora almenys per jo, i espero que també per les nostres companyes, ja que compartir informació és molt enriquidor i ens ajuda a anar formant-nos junts.
martes, 1 de mayo de 2012

Contracte d'aprenentatge de pràctiques


CONTRACTE D’APRENENTATGE DE PRÀCTIQUES

Jo en el dia d’avui, després de realitzar les activitats d’anàlisis de les competencies personals i de l’escola on inicio les practiques detecto que, necessito millorar en alguns aspectes relacionats amb les competencies seguent:

Començament de les pràctiques

És difícil amb tres dies de pràctiques fer una reflexió sobre aquelles competències que he de millorar, ja que encara no he participat activament en totes les activitats i el meu paper és encara molt observador i no particpant.

Encara així puc dir, amb possibilitat d’anar ampliant aquestes propostes de millora que, he de millorar les següents competències i sobretot agafar confiança amb el context de l’escola i aula.

·         Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo

·         Trabajar en equipo

·         Participar en la gestión de la escuela

·         Organizar la propia formación continuaDesprés de dos mesos de pràctiques puc dir...

Ara ja puc analitzar més a fons aquelles coses que puc millorar i que poc a poc he d’anar fent a l’escola, ja que el periode de pràctiques ja és de dos mesos i durant aquest temps he pogut aprendre moltíssim i sobretot sentir-me com a un component més de la comunitat de la meva escola.

En primer lloc dir, que he aconseguit poder implicar als infants de manera adequada en les activitats que he anat fent a l’aula.Al principi era un poc complicat, ja que el seu referent principal era la mestra i canviar-li aquest referent els hi era complicat, però ara ja som un membre més de l’aula i soc un referent per els infants.Encara així, he de dir que en algunes activitats he de millorar la meva intervenció, ja que a vegades en activitats mogudes controlar a tots els infants encara m’és un poc complicat, perque a vegades no agafen les meves paraules amb la serietat adequada per dir-ho d’alguna manera.

Ple que fa al treball en equip, penso que ho estic faguent bé, ja que durant la jornada escola treballes molt amb la companya de cicle i és necessari una comunicació i un treball en equip adequat.Encara així seguesc, pensant que en cas que hem toques companyes de feina que pot ser no tenen el mateix ritme de treball que tinc jo, hauria de fer un gran esforç per adaptar-me per tal de funcionar correctament.

En quant a la participació en la gestió d el’aula encara no he tingut molta oportunitat de participar.Igualment, em pasa amb la formació continua, tampoc he tingut l’oportunitat de poder formar-me durant aquest temps, però si que penso que hi ha molta oferta per mestres que fan feina, però poca formació per aquelles persones que encara ens estem formant com a mestre i que volem formar-nos encara més.Un exemple clar, va ser en el qual ens vam trobar jo i la meva companya de pràctiques, quan la directora del centre de pràctiques ens va oferir fer un curs de massatges infantils, en va fer molta il3lusió però a l’hora d’informar-nos vam descobrir que només podien participar aquelles persones que gaudien d’una nòmia.

Pel que fa a una de les coses que considero que he de millorar, és la meva creativitat, hem costat treure idees noves d’una cosa en concret o tenir creativitat a l’hora de fer algun tipus de manualitat o activitat i penso que en educació infantil és molt important la creativitat i amb infants tan petits en costa molt.

Dir també, que m’ha costat un poc adaptar-me al ritme de l’aula (en quant a l’horari establert), en ocasions, hi ha dies molt caòtics on desitjaria que el matí tingués almenys 2 hores més per realitzar la jornada amb tranquil·litat, i ajustar-me al ritme d’aquests dies és encara un punt a millorar, ja que hi ha moments que m’agobio, ja que m’agradaria que fos d’un altra manera, però està estrcturat així.

Em proposo els objectius:

·         Aprofitar totes les situacions de treball col·laboratiu i en equip per tal de  potenciar les meves habilitats i competències dins aquest àmbit.

·         Seguir participant activament en les activitats de l’aula i del centre, oferint la possibilitat de fer un procés d’aprenentatge conjunt amb els infants, per així adequar-me al màxim al seu ritme.

·         Aprendre de totes les situacions dia a dia per anar creant una base estable de coneixements i sobretot ampliar els coneixements previs relacionant tots els contiguts coneguts i els desconeguts.

·         Oferir a les mestres coneixements nous i innovadors.

·         Ser un referent més dels infants.

·         Saber adaptar-me a les necessitats de cadascú en moments determinats

Per aconsegui-ho faré, demanaré...

·         Ajuda a les persones de referència.

·         M’implicaré en tot el procés d’ensenyament- aprenentatge de l’aula.

·         Cercaré informació teòrica amb fonamnets sòlids.

·         Obriré la meva ment a propostes noves, innovadores que afavoreixen l’ensenyament-aprenentatge.

·         M’acostaré als infants, donant ajuda i suport en qualsevol moment i de la manera més afectiva possible.