martes, 24 de abril de 2012

Pràctiques de 0-3 anys


Genial, aquesta és la paraula que empraria si tingués que definir la meva primera experiència amb infants de 0-3 anys en una paraula..
Ens va costar un poc trobar una escola que s'ajustés a les nostre necessitats en quant a zona sobretot, peró al final vam poder solucionar els petits problemes i l'escola de Fort de l'eau a Maó ens va donar l'oportunitat d'anar al seu centre a realitzar les pràctiques i la veritat que estic molt agardaida.

Des de el primer dia, m’he sentit i m’han fet sentir molt integrada en l’ambient d’aula i de centre, i m’han tingut en compte per qualsevol aspecte, elegir una activitat en concret, participar, donar idees i opcions etc.

A més, l’acollida per par de les diferents mestres i dels mateixos infants ha estat molt positiva, i això era una de les pors que vaig tenir a l’inici i que per sort des de el primer dia he pogut estar molt tranquil·la, ja que considero que un bon ambient tant amb les mestres com amb els infants és molt positiu i dona garantia d’una bona feina, ja que si una persona està content amb l’ambient on treballa la seva qualitat de feina quasi sempre serà major. Amb il·lusió i companyerisme tot funciona millor.

També he pogut tenir els primers contactes amb les famoses reunions de claustre i també amb les reunions informatives que es realitzen per el pares i mares. La veritat que mai hagués pensat tot el que pot sorgir en aquestes reunions com a temes de conversació, ja que es tracten temes específics dels infants i a la vegada del centre en general, fins i tot temes, que pot ser per falta de pràctica per part meva, no havia identificat. A més el fet de ajuntar-se tots els membres del centre, afavoreix la comunicació entre aquests i el treball cooperatiu que és tan important en la vida del centre..

Concretant un poc més, en quant al meu rol dins l’aula, he de dir que des de els primers dies, la mestra va donar-me lloc en la seva aula, i em va fer participar de manera activa amb els infants des de els primers dies, fins i tot al final de la primera setmana, ja vaig ser l’encarregada del bon dia.Com en altres activitats on he anat participant, al principi estava molt nirviosa, pensava si hem sortirà bé si ho faria semblant a la mestra perquè els infants no notessin un canvi dràstic, ja que per ells ja tenir un altra persona diferent a la qual fins ara era el seu referent ja era un canvi important. Peró la veritat he de dir, que era massa extremada, ja que una vegada em posava a fer l’activitat en qüestions, per por, intentava fer-ho tant bé que tot sortia bastant rodat, encara així he de dir, que durant els meus primers bon dies, quan contava el conte que es treballava a l’aula hem costava mantenir l’atenció dels infants, ja que esperaven que fos la mestra qui els hi contes, però això van ser els primers dies, després ja no hi havia cap problema.

Dir també, que a dia d’avui  la meva companya de practiques i jo estem duent  a  la pràctica els nostre projecte de pràctiques, el qual tracta sobre joguines reciclades i tot està funcionant bastant bé, encara que per motius de recursos haurem de fer algunes propostes de millora en quant al material utilitzat, per millorar la qualitat d’aquest, ja que amb infants tant petits hem d’assegurar-nos que la utilització dels diferents materials reciclats siguin adequats a la seva edat.

Finalment, dir que durant el mes de maig la meva companya i jo serem les encarregades de l’experimentació de les aules d’un any. Durant tot el mes, treballarem la llum i la foscor, ja que els infant durant aquest trimestre, treballaren el contes del GOB d’ “en Fosquet”, un mussol que conta les seves aventures, i com aquest viu i juga de vespre, experimentarem amb la foscor i amb les ombres; contant el conte amb ombres, fer activitats amb piles.... Totes dues estem molt il·lusionades de començar aquesta activitat, ja que per nosaltres es nou encara tenir al nostre càrrec l’organització d’una activitat, i realitzar-la ens fa moltes ganes, a més estem preparant-la amb ganes i il·lusió i esperem que això ens ajudi a tenir bons resultats.

sábado, 7 de abril de 2012

Documentació d'una bona pràctica: Treballem en petits grups


  
  LES BONES practiques: Treballem en petits grups
El treball en petits grups, apareix com alternativa al tipus d’escola tradicional on el professor dirigia a un únic grup d’infants sense tenir en compte les seves habilitats, ritmes...en conseqüència va sorgir la idea de donar una atenció més individualitzada que dones la possibilitat de adaptar-se a les necessitats dels infants.


Com ens diu Marisa del Carmen Martín al llibre Aula de innovación educativa. Revista aula de innovación educativa 9. El fet d’organitzar als infants en petits grups, ja dona la possibilitat que ells mateixos es sentin més escoltat i prestin una major atenció a allò que es treballa o s’està fent .
A mida que els infants creixen, tenen la necessitat de sentir-se escoltat i també de relacionar-se amb els demés, treballar en petits grups, afavoreix aquest tipus de comunicació i sobretot la implicació d’aquests.


En el meu cas, la bona pràctica elegida estava relacionada amb els petits grups de treball en determinades activitats que es realitzen a l’aula, però també cal destacar, que l’aula esta distribuïda en petits racons que possibiliten la relació dels infants en petits grups i va rotant durant el matí segons les seves preferències, d’aquesta manera la mestra afavoreix la comunicació entre tots els infants i sobretot la seva autonomia per fer-ho.
A continuació, us documentaré a partir de fotografies de l’aula com s’organitzen aquesta grups de treball, en quin espais i també us mostraré imatges de l’efecte contrari, treballar en gran grup per que observeu la diferència.

Aquest és el moment d’experimentació, com podeu comprovar, encara que no surtin tots els infants a la fotografia, hi ha el grup sencer d’infants, per tant la taula esta plena d’objectes per manipular que impossibilita gaudir d’un espai. En petit grup aquest problema no existiria.Joc heurístic, els infants s’organitzen en petits grups i disposen d’un ampli espai per poder interaccionar amb el material.

Caixa de buff, activitat que s’alterna amb joc heurístic, la mitat dels infants fan aquesta activitat i la resta joc heurístic. Es disposa d’una taula, per donar comunitat als infants.

Experimentació, com es pot observar, és el grup sencer i novament l’espai és un problema. A més l’atenció de la mestra no pot ser tant individualitzada com ho és a les activitats en petit grups.

El fet d’estructurar l’aula en racons afavoreix que els infants puguin estar concentrats en l’activitat que realitza, bé individualment o en petits grups. És el cas, d’aquest fillet el qual va estar concentrat durant una estona considerable per realitzar la seva construcció.
 
En quant a la relació entre aquest tipus de metodologia i la informació que es presenta al PEC no hi ha cap referència a n’aquesta, però si que té com a objectiu la planificació d’activitat que fomentin la cohesió del grup i la cooperació i col·laboració d’aquests en les activitats que es realitzen a l’aula i també al centre amb altres alumnes.